Algemene Voorwaarden Cake-to-go

 

Artikel 1 Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten die Cake-to-go, Riebroekersteeg 3 te Ermelo, KvK nummer 57691894 levert. Door een bestelling te plaatsten via internet, email of anderszins gaat U akkoord met de algemene voorwaarden van Cake-to-go.

 

Artikel 2 Bestelling plaatsen

Dit kan door een bestelling te plaatsen via de mail of telefonisch. De bestelling is definitief als de bestelling is doorgenomen met de klant en per email akkoord is gegeven voor de opdracht. De betaling dient zeven dagen voor de taartopdracht te zijn voldaan, is er binnen de gestelde termijn nog geen betaling gedaan behoudt Cake-to-go het recht om wijzigen aan te brengen of de opdracht te weigeren. De taartopdrachten kunnen worden afgehaald. Bij het afhalen is het vervoer van de taart op eigen risico. Cake-to-go is niet verantwoordelijk voor leverings-, of communicatieproblemen veroorzaakt door verkeerd doorgegeven informatie. De bestelling zoals op het bestelformulier staat beschreven is na akkoord bindend. Wijzigingen en dergelijke kunnen consequenties hebben voor de prijs die op het bestelformulier staat aangegeven. Cake-to-go behoud dan ook het recht om de prijs naar aanleiding van veranderingen en dergelijke aan te passen. Prijswijzingen zijn voorbehouden aan Cake-to-go, de prijs op het bestelformulier is de geldende prijs.

 

Artikel 3 Betaling

Totdat de producten volledig betaald zijn blijven de producten eigendom van Cake-to-go. De taartopdrachten kunnen contant betaald worden bij het afhalen en er kan een overschrijving gedaan worden t.n.v. Cake-to-go, NL19INGB0007882480. Bij overschrijving graag het factuurnummer en/of volledige naam vermelden.

 

 

Artikel 4 Bestelling annuleren

Tot uiterlijk een 7 dagen van te voren kunt u de taart kosteloos annuleren per e-mail of per telefoon. Bij annulering van de taartenopdracht binnen 5 dagen worden de eventueel gemaakte kosten in rekening gebracht. Cake-to-go is een eenmansbedrijf. Bij ziekte, familieomstandigheden of andere zwaarwegende privé aangelegenheden waardoor een taartopdracht niet door kan gaan wordt u zo snel mogelijk geïnformeerd. In overleg met de klant kijken we wat er eventueel geregeld kan worden. Bij vooruit betalen zal het bedrag terug gestort worden op het bankrekeningnummer van de klant. Dit kan echter nooit meer zijn als het bedrag voor de taartopdracht overeengekomen.

 

Artikel 5 Verzending

Er worden geen taarten en of cupcakes verzonden per post.  Het is mogelijk om op afspraak de producten af te halen aan de Riebroekersteeg 5a te Ermelo, bezorgen is ook mogelijk, binnen Ermelo, Putten, Harderwijk en Hierden is dit  gratis. Bezorgen buiten deze regio worden bezorgkosten in rekening gebracht.

 

Artikel 6 Prijzen

Onze prijzen staan vermeld op de website en zijn inclusief BTW. De prijzen op de website, zijn de prijzen die wij hanteren. Voor speciale 3D taarten en bruidstaarten maken wij een offerte op maat, deze prijzen worden vermeld in een offerte, de offertes worden gespecificeerd om niet voor verassing komen te staan en de klant ook weet wat ze kopen en dat ze het eens zijn met de prijs.

 

Artikel 7 Bruidstaart

Bij bestelling van een bruidstaart gaat het als volgt: Na een eerste oriënterende gesprek waarin alles rondom de taart en smaken besproken worden wordt er een offerte opgemaakt. Deze offerte wordt naar het bruidspaar toegezonden en als deze goedgekeurd wordt, eventueel na aanpassingen, dan hebben we een overeenkomst.
 

Artikel 7.1 Betaling Bruidstaart
Bij akkoord op de offerte voor de bruidstaart dient het volledige bedrag 30 dagen voor de geplande trouwdatum te zijn voldaan. Totdat de producten volledig betaald zijn blijven de producten eigendom van Cake-to-go. De bruidstaarten kunnen betaald worden door middel van overschrijving naar rekeningnummer NL19INGB0007882480 t.n.v. Cake-to-go o.v.v. factuurnummer of de volledige naam.

 

Artikel 7.2 Annulering Bruidstaart
Bij annulering van een bruidstaart na het goedkeuren van de offerte zullen er annuleringskosten in rekening worden gebracht.

Annulering tot 1 maand voor de bruiloft – kosteloos annuleren

Annulering 3 weken tot de bruiloft – 25 % van het totaalbedrag

Annulering 2 weken tot de bruiloft – 50% van het totaalbedrag

Annulering 1 week tot de bruiloft – Geen annulering meer mogelijk, 100% betalen.


Artikel 7.3 Aanpassingen
Als er aanpassingen rondom de bruidsopdracht gewenst zijn kan dit doorgegeven worden, mits dit in verhouding is met de offerte waarmee het bruidspaar in het begin akkoord is gegaan. Tot uiterlijk één maand voor de trouwdatum kunnen er nog grote wijzigingen doorgevoerd wordenn, hierna zijn alleen nog kleine veranderingen mogelijk. Aanpassingen kunnen extra kosten met zich mee brengen en dit kan dus consequenties hebben voor de totale prijs.

 

Artikel 8 Workshops
Voor alle workshops geldt minimum van 2 personen er is geen maximaal aantal deelnemers. De workshops worden gegeven in de workshopruimte van Cake-to-go of op locatie, dit gaat altijd in overleg. Bij een workshop op locatie buiten Ermelo, Harderwijk, Hierden en Putten geldt een reiskostenvergoeding.

 

Artikel 8.1 Betaling
Het totale bedrag van de workshop moet uiterlijk 7 dagen voor de workshop overgemaakt op bankrekening nummer NL19INGB0007882480 t.n.v. Cake-to-go o.v.v. het factuurnummer of de volledige naam. Als het volledige bedrag gestort is, is de workshop definitief geboekt. Cake-to-go behoud zich het recht voor om als er geen betaling heeft plaats gevonden de workshop te annuleren.


Artikel 8.2 Annulering
Bij annulering van de workshop tot 14 dagen voor de datum krijgt u 100% retour, tot 7 dagen voor de datum krijgt u 50% retour. In de laatste week is er helaas geen restitutie meer mogelijk in verband met de gemaakte kosten.

 

 

Artikel 9 Klachten

Als u niet tevreden bent over een taart of ander product dient de klant dit direct of minimaal 12 uur na levering te melden bij Cake-to-go. Cake-to-go is niet verantwoordelijk voor het vervoer van de taart of de condities waarbij de taart bewaard wordt thuis of op locatie. Er dient een stukje taart bewaard te blijven om zo de klacht te kunnen aantonen. Zijn er andere klachten omtrent kwaliteit, smaak, etc. meld dit dan zo snel mogelijk om eventueel tot een oplossing te kunnen komen.

 

Artikel 10 Hygiëne

Cake-to-go werkt volgens de HACCP normering en de hygiënecode Horeca. Certificaat is in 2013 behaald.

 

Artikel 11 Privacy

Cake-to-go gaat zorgvuldig met de privacy van de klant om. Cake-to-go garandeert de klant dat persoonlijke informatie vertrouwelijk behandeld wordt. We gebruiken de gegevens van de klant om de bestelling zo zorgvuldig mogelijk af te handelen.

 

Artikel 12 Rechten 

Alle rechten van de foto’s zijn voorbehouden aan Cake-to-go. De taarten die gemaakt worden zijn uniek en naar de wensen van de klant. Dat betekent dat er geen taarten exact van andere foto’s en plaatjes nagemaakt worden. Foto’s kunnen ter inspiratie aangeleverd worden, maar worden dus niet exact nagemaakt.

Door een taart te bestellen bij Cake-to-go gaat u automatisch akkoord met de bovenstaande algemene voorwaarden.

 

Alle rechten voorbehouden ©Cake-to-go 2023/2024